Charismatický Jiří Bárta zahrál Bacha a Kodálye

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov – Jiří Bárta – violoncello, Maškarní sál, foto: Libor Sváček; box@fotosvacek.cz

Včera přednesl Jiří Bárta zajímavý kontrastní program – dvě z Bachových suit pro sólové violoncello, č. 2 d moll a č. 4 Es dur a v druhé půli koncertu cellisty velmi vyhledávanou sonátu op. 8 Zoltána Kodálye. Jak nám sám řekl, poslední rok tráví s Bachovými suitami hodně času. Všech šest totiž natáčí na své album. „Úplně mě to pohltilo, žiju tím. Na dotočení mi zbývá už jen jedna suita. Ke staré hudbě jsem se rozhodl vrátit i proto, že v poslední době jsem se věnoval především soudobé hudbě a také méně známým autorům 19. století. Měl jsem tedy pocit, že nastal čas znovu vstoupit do těch barokních vod. Moc mě teď zajímají třeba sonáty Alessandra Scarlattiho.“ Oproti oznámenému programu Bárta nakonec místo Suity č. 4 zahrál č. 5 c moll. „Zrovna před deseti dny jsem ji totiž natáčel, takže byla čerstvá a mám ji vlastně z těch šesti suit asi i nejraději,“ vysvětlil violoncellista. Nadšené publikum si vyžádalo přídavek, kterým bylo slavné preludium z Bachovy Suity č. 1 G dur.Zůstaňte s námi

Sledujte aktuální dění Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově