Festival pomáhá zrakově postiženým muzikantům

MHF Český Krumlov navazuje na loňskou spolupráci se Základní uměleckou školou Jaroslava Ježka pro děti se zrakovým postižením. Z každé zakoupené vstupenky na koncert MHF Český Krumlov přispějete částkou 5 Kč na pořízení notového materiálu v Braillově písmu pro žáky ZUŠ Jaroslava Ježka.Zůstaňte s námi

Sledujte aktuální dění Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově