Mladí interpreti a vídeňská klasika

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov – Amin Ghafari (Irán) – housle, Sukův komorní orchestr, Nikol Kraft (ČR) – dirigentka, Maškarní sál, foto: Libor Sváček; box@fotosvacek.cz

Mladý íránský houslista Amin Ghafari vystoupil se Sukovým komorním orchestrem pod vedením mladé české dirigentky Nikol Kraft předevčírem na tomtéž místě. Přednesl rovněž Bachův opus, Koncert pro housle E dur. „O festivalu v Českém Krumlově jsem mnohé slyšel, patří k jedněm z nejvýznamnějších ve střední Evropě. Učaroval mi také zvuk v Maškarním sále, má vynikající akustiku a je součástí překrásného zámku, který jsem měl možnost přes den obdivovat,“ řekl nám Amin Ghafari. Program koncertu doplnily Rumunské tance Bély Bartóka a Dvořákova Serenáda E dur. Česká dirigentka Nikol Kraft nám prozradila: „Pro mladého interpreta, jako jsem já, není samozřejmostí mít možnost vystoupit na tak významném festivalu, jakým je MHF. Moc jsem si řízení Sukova komorního orchestru užila. Potěšilo mě, že jsem si díky tomuto mému festivalovému angažmá mohla nastudovat a provést další Dvořákův kus, jeho Serenádu. Dvořák je slavný a velice hraný autor. O to větší výzva je uchopit jej nějak osobitě a přitom věrně. Snažím se vždy dostát nárokům partitury, ale zároveň mě baví v ní hledat nové věci.“

 

 Z historického hlediska velice zajímavý program předvedl 9. srpna rovněž v komorním Maškarním sále rakouský soubor Concilium musicum Wien, hrající také na vzácný nástroj violu d’amore. Soubor čtyř vynikajících instrumentalistů představil krumlovskému publiku vlastně dobovou vídeňskou populární muziku, která se v 18. století těšila velké oblibě. Ansámbl zahrál Divertimento F dur W. A. Mozarta, a skladby dalších vídeňských mistrů, Johanna Georga Albrechtsbergera, Franze A. Hoffmeistera či Josepha Haydna. Bylo vidět, že repertoár, který hudebníci hráli, dokonale znají. Skladby přednesli precizně a stylově věrně. Jako přídavek zazněl vídeňský valčík Josepha Lannera. Spokojení diváci se se souborem rozloučilo srdečným potleskem.

Zůstaňte s námi

Sledujte aktuální dění Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově