Monteverdi v podání souboru Cappella Mariana

Umělecký vedoucí Cappella Mariana Vojtěch Semerád nám k programu, který na MHF Český Krumlov zazní, řekl: „Monteverdi se celoživotně věnoval písňové tvorbě, kterou soustředil do madrigalů. Právě v madrigalech se mu pak podařilo geniálně spojit umění mistrů vrcholné renesance s novou estetikou hudebního baroka, díky čemuž dosáhl výsostně osobité a novátorské hudební řeči. Monteverdi je Shakespeare hudby a umí pojednat o základních otázkách způsobem, který se nás dotýká dodnes. Nové hudební pojetí, které mu zpočátku konzervativní kruhy vyčítaly, si nenechal nikdy rozmluvit. Nadále usiloval v drobnějších kompozicích i ve svých operách o dramatičnost a autentickému výrazu byl ochoten obětovat i hudební rozmanitost.“

Pocta tomuto skladateli, jehož 450. výročí narození si v letošním roce připomíná celý svět, se koná 21. července v Maškarním sále krumlovského zámku od 19.30 hod.

Zůstaňte s námi

Sledujte aktuální dění Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově