Spolupráce MHF se Základní uměleckou školou Jaroslava Ježka

MHF Český Krumlov v tomto roce navázal spolupráci se Základní uměleckou školou Jaroslava Ježka, která zajišťuje hudební vzdělávání pro děti a mládež se zrakovým postižením. Naším posláním není jenom přinášet hudbu na nablýskaná jeviště, chceme, aby hudbou mohli žít všichni, kteří o ni stojí. Proto pomáháme těm, kteří hudbu milují, ale mají k ní ztíženou cestu. V rámci zahajovacího večera bude jedno z vystoupení patřit vybranému talentovanému studentovi školy.

http://www.skolajj.cz/zakladni-umelecka-skola-1404042039.html

Zůstaňte s námi

Sledujte aktuální dění Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově