Ve vojenském prostoru v Boleticích festival připomene 30. výročí pádu železné opony

Novým koncertním prostorem MHF Český Krumlov je kostel sv. Mikuláše ve vojenském újezdu v Boleticích, kde se 4. 8. více než příznačně odehrají dva koncerty k 30. výročí pádu železné opony. Písničkář Petr Samšuk zahraje v prostoru před kostelem písně Karla Kryla a poté se v interiéru kostela, který je nejstarší sakrální stavbou jižních Čech, odehraje večer duchovní hudby s recitací: ženský vokální soubor Schola Benedicta spolu s hercem Jakubem Doubravou přiblíží osobnost panovníka Václava II., který významně přispěl k obnovení a kontinuitě českého státu.

Písničkář a básník Karel Kryl byl hlavním představitelem československého protikomunistického protestsongu, svými písněmi často provokoval a otevíral společenská témata. Jeho skladby Bratříčku, zavírej vrátka, která se stala symbolem odporu proti okupaci Československa, Veličenstvo kat, Píseň neznámého vojína, Morituri te salutant a mnoho dalších takřka zlidověly. V jeho repertoáru byly jak krátké úderné pamfletické písně, tak delší poetické a melancholické skladby. Někdy se mu přezdívá „básník s kytarou”. Muzikant mnoha tváří Petr Samšuk pro tento večer vybral to nejlepší z Krylovy tvorby. Síla sdělení Krylových písní spočívá v jejich původní podobě bez úprav, v tomto provedení proto diváci písně uslyší.

V kostele sv. Mikuláše se pak odehraje program věnovaný osobě nanejvýš významné v dějinách českého státu: králi Václavu II. Dramaturgie večera se opírá o jednu z nejvýznamnějších nadací Václava II., založení cisterciáckého kláštera na Zbraslavi. Prostřednictvím autentického slova (recitace básnických pasáží ze Zbraslavské kroniky), a hudby (chorální tvorby české provenience, rané polyfonie a gregoriánského chorálu) si přiblížíme významné okamžiky života Václava II., panovníka, který významně přispěl k obnovení a kontinuitě českého státu. Zazpívá Schola Benedicta, mluvené slovo přednese Jakub Doubrava. 

 Zůstaňte s námi

Sledujte aktuální dění Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově