Zvýhodnění pro ZUŠ Český Krumlov

Žáci a učitelé ZUŠ Český Krumlov si mohou intenzivní zážitek z koncertů dopřát za výjimečně příznivých podmínek – cena vstupenky pro žáka je 50 Kč, pro učitele 100 Kč! Rezervaci a prodej vstupenek zajišťuje p. Srpová na srpova@auviex.cz nebo je možné vstupenky získat v pokladně před koncertem. Zaměstnanci ZUŠ předloží doklad o zaměstnání, žáci se prokáží žlutou průkazkou žáka.Zůstaňte s námi

Sledujte aktuální dění Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově