Edita Randová /mezzosoprano/, Virtuosi Pragenses

Antonín Dvořák known and unknown
http://festivalkrumlov.cz/wp-content/uploads/2018/11/FK_WEB_Umelci_445x240_19_edit.jpg

Wednesday 7/8, 19:30

Masquerade Hall

Edita Randová /mezzosoprano/

Virtuosi Pragenses, conductor: Martin Peschík

Antonín Dvořák known and unknown


Buy tickets

About artists


Edita Randová patří k předním českým mezzosopranistkám. Kritika oceňuje především rozsah (od altu až po dramatický mezzosoprán) a barvu hlasu, spojenou s širokými výrazovými prostředky, podpořenou dokonalou pěveckou technikou. Pěveckou kariéru zahájila v Hudebním divadle v Karlíně a ve Státní opeře v Praze. V současné době se věnuje převážně koncertní činnosti. Zpívala v předních koncertních sálech doma i v zahraničí (Rakousko, Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Velká Británie, Austrálie, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, Německo, Mexiko, USA, Kanada a Čína). V roce 2009 obdržela Evropskou cenu Gustava Mahlera za mimořádný přínos v oblasti hudby a v témže roce debutovala jako Maddalena v opeře Rigoletto v Mexiku. Účastní se řady mezinárodních festivalů, spolupracuje s českými a zahraničními symfonickými a komorními tělesy, např. SOČR, FOK, Komorní filharmonie Pardubice, Filharmonie Hradec Králové, Karlovarský symfonický orchestr, Camerata Polifonica Siciliana, London City Chamber Orchestra, Orchestra of Stowe Opera, Lincolnwood Chamber Orchestra ad., pod taktovkou významných českých a mezinárodních dirigentů. Pravidelně nahrává pro Český rozhlas písňové cykly. Nahrávky Edity Randové byly vysílány rozhlasovými stanicemi v Itálii, Austrálii, Francii a Argentině. Edita Randová má vedle operního i bohatý koncertní repertoár, zahrnující oratoria, kantáty, mše, písňové cykly či jednotlivé písně od starých mistrů až po soudobou tvorbu našich i předních světových skladatelů. Řada soudobých skladatelů jí věnovala své skladby.


www.randova.eu

Komorní orchestr VIRTUOSI PRAGENSES založil v roce 1970 přední český houslový virtuóz a dirigent Libor HLAVÁČEK. Členové tohoto vysoce renomovaného tělesa jsou přední pražští instrumentalisté. Kritiky na jejich hře nejvíce oceňují muzikálnost , kultivovaný zvuk a precizní provedení skladeb. Vedle rozsáhlé domácí koncertní činnosti (včetně vystoupení na festivalu Pražské Jaro) účinkoval orchestr VIRTUOSI PRAGENSES na  významných zahraničních pódiích – Wiener Festwochen, Mezinárodní hudební festival v Dubrovníku, Festage Passau, Mezinárodní hudební festival v Českém Krumlově, Pražský podzim,Podblanický podzim,Doteky české hudby,Talichův Beroun atd. Natočil  celou řadu rozhlasových a televizních snímků vysoké umělecké kvality a spolupracuje s českými gramofonovými firmami. V repertoáru tohoto komorního tělesa jsou všechna význačná díla od baroka až po hudbu 20. století. Tento komorní orchestr spolupracuje  s význačnými domácími i zahraničními sólisty.


virtuosi.sweb.cz

Keep in touch

Follow the latest action at the International Music Festival Český Krumlov