1997

Šestý ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov se konal od 8. do 23. srpna. Vedle již osvědčených zámeckých interiérů, jakými se stala Jízdárna pro symfonické večery a Maškarní sál pro recitály a komorní koncerty, si festivaloví návštěvníci vyslechli hudbu i na jiných místech hradu a zámku i za jeho branami. Náměstí Svornosti se v historickém centru města stalo místem stěžejní události festivalu – Italské noci. V doprovodu Orchestru Státní opery s dirigentem Filippem Giganti z Itálie zazněly slavné operní árie v podání českých a italských pěvců: Evy Urbanové, Moniky Brychtové, Antonia Salvadoriho a Gianfranca Céccheleho. Koncert točila Česká televize. V dramaturgii festivalu nebyly opomenuty ani jubilea úmrtí skladatelů Felixe Mendelssohna – Bartholdyho a Johannesa Brahmse. Na zámeckých terasách se uskutečnil koncert věnovaný mozartovskému nokturnu v podání Schwanzenbergské harmonie. Znovuvzkříšení se dožily  zapomenuté barokní a klasické operní předehry a árie z rukopisů archivu českokrumlovského zámku. Do doby rudolfínské se návštěvníci přenesli s pomocí historických hudebních nástrojů Rožmberské kapely.

Zůstaňte s námi

Sledujte aktuální dění Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově