2000

Dramaturgie devátého ročníku ( 4. – 26. srpna) navázala na pozitivní zkušenosti z minulých let: výběr kvalitních interpretů a zajímavých děl a objevování nových míst pro plenérové koncerty. Letos se hudbou poprvé rozezněl prostor před klášterem Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou a respirium před zámeckou Jízdárnou. Byly zrealizovány novodobé premiéry: Pocta baroku, Hudba na Rožmberském dvoře. Byli prezentováni mladí umělci, laureáti věhlasných mezinárodních soutěží. V podání zahraničních sólistů a souborů, orchestrů a dirigentů zazněla hudba od renesance až po současnost. Štěpán Rakprovedl ve světové premiéře vlastní dílo nazvané 20 tisíc mil pod mořem. V programové nabídce nechyběl operní galakoncert s pěvci z Metropolitní opery v New Yorku a milánské La Scaly a operní představení Don Giovanni. Festival myslel i na děti. Během tří hudebně zábavných odpolední  se nejmladší návštěvníci seznámili se životem na zámku v době panování šlechtických rodů Rožmberků, Eggenberků a Schwarzenberků.Zůstaňte s námi

Sledujte aktuální dění Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově