Pořadatelské podmínky

Pořadatelé

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, zapsaný spolek a Auviex, s. r. o.

Prezident festivalu: Jaromír Boháč
Viceprezidentka festivalu: Zuzana Lufinková
Ředitel agentury Auviex: Jakub Teplý
Dramaturgie: Lubomír Herza
Manažer marketingu: Tomáš Hais
Tisková mluvčí: Kateřina Viktorová
Obchodní manažerka: Michaela Vinařová
Manažerka pro smluvní agendu a služby: Alžběta Kerberová
Vedoucí kanceláře: Petra Konvalinková
Vedoucí produkce: Jan Vorlíček
Produkční tým: Veronika Březinová, Iva Husárová, Marie Mátlová, Zdeněk Novotný, Tomáš Thon, Daniel Froněk, Vlastimil Malaga
Manažerka cateringu: Jana Havlová
Předprodej vstupenek: Zdeňka Srpová

Klub přátel MHF Český Krumlov

Klub přátel MHF ČK je věrnostní program zahrnující celou řadu výhod pro stálé příznivce festivalu. Každému členovi klubu náleží specifický balíček výhod zahrnující přednostní informace o festivalu, zvýhodněné vstupné na koncerty a společenské akce festivalu a rovněž slevy uplatnitelné v síti spolupracujících subjektů. Členům Klubu přátel MHF Český Krumlov navíc každý rok věnujeme jeden koncert festivalové řady jako výraz poděkování za jejich přízeň.

 

Bronzová karta

hodnota karty: 500 Kč

 • přednostní poskytnutí informací o dění na festivalu formou zasílání informačního zpravodaje e-mailem;
 • přednostní zaslání programové brožury festivalu e-mailem;
 • přednostní rezervace vstupenek na koncerty festivalu 1 týden před zahájení mimořádného prodeje;
 • sleva 5 % na nákup 2 vstupenek na každý koncert festivalu MHF ČK;
 • sleva 30 % na 2 vstupenky na koncert Klubu přátel MHF Český Krumlov;
 • slevy na služby poskytované partnerskými organizacemi (dle aktuálního stavu např. Pizzerie Latrán 10 % z konečného účtu).

 

Stříbrná karta

hodnota karty: 5.000 Kč / nebo nákup vstupenek v kumulované hodnotě 10.000 Kč v rámci jednoho ročníku festivalu

 • přednostní poskytnutí informací o dění na festivalu formou zasílání informačního zpravodaje e-mailem;
 • přednostní zaslání programové brožury festivalu e-mailem;
 • přednostní rezervace vstupenek na koncerty festivalu 1 týden před zahájením řádného prodeje;
 • sleva 10 % na nákup 2 vstupenek na každý koncert festivalu MHF ČK;
 • sleva 50 % na 2 vstupenky na koncert Klubu přátel MHF Český Krumlov;
 • slevy na služby poskytované partnerskými organizacemi (dle aktuálního stavu např. Pizzerie Latrán 10 % z konečného účtu);
 • možnost získání 2 vstupenek na slavnostní recepci po zahajovacím koncertu festivalu se slevou 30 %;
 • dárek od MHF Český Krumlov – exkluzivní publikace o festivalu.

 

Zlatá karta

hodnota karty: 10.000 Kč / nebo nákup vstupenek v kumulované hodnotě 20.000 Kč v rámci jednoho ročníku festivalu

 • přednostní poskytnutí informací o dění na festivalu formou zasílání informačního zpravodaje e-mailem;
 • přednostní zaslání programové brožury festivalu e-mailem;
 • přednostní rezervace vstupenek na koncerty festivalu 1 týden před zahájením řádného prodeje;
 • sleva 20 % na nákup 2 vstupenek na každý koncert festivalu MHF ČK;
 • 2 čestné vstupenky na koncert Klubu přátel MHF Český Krumlov;
 • slevy na služby poskytované partnerskými organizacemi (dle aktuálního stavu např. Pizzerie Latrán 10 % z konečného účtu);
 • možnost získání 1 pozvánky pro 2 osoby na slavnostní akce zahajovacího dne festivalu se slevou 50 % (pozvánka platí jako vstupenka pro 2 osoby na slavnostní zahájení festivalu a zároveň na slavnostní recepci po zahajovacím koncertu festivalu);
 • možnost získání 2 vstupenek na slavnostní recepci po zahajovacím koncertu festivalu se slevou 50 %;
 • možnost získání 1 pozvánky na slavnostní zakončení festivalu se slevou 50 % (pozvánka platí jako vstupenka pro 2 osoby);
 • dárek od MHF Český Krumlov – exkluzivní publikace o festivalu.

 

Jako přídavek k bonusům plynoucím z členství v Klubu Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov navíc člen Klubu získává také řadu výhod Ticketstream Ticketcard. Tato karta může být použita jako vstupenka na vybrané akce z portfolia Ticketstream a jakožto vlastník Ticketstream Ticketcard člen Klubu získává možnost nakupovat vstupenky na další akce v síti Ticketstream se slevou, čímž se otevírá další škála bonusů a úspor. Nabídka těchto akcí se neustále rozšiřuje. Klubové karty jsou k dostání v e-shopu na stránkách MHF Český Krumlov (www.festivalkrumlov.cz), zaregistrovat se můžete rovněž v jakékoli pobočce společnosti Ticketstream.

 

Pořadatelské podmínky

Vstupenky

 • Vstupenky jsou prodávány v pořadí uskutečněných objednávek do naplnění kapacity hledišť.
 • Neprodané vstupenky budou k dostání v místě konání koncertu hodinu před jeho začátkem.
 • Zakoupené vstupenky nelze vracet nebo vyměňovat. Za ztracené vstupenky se neposkytuje náhrada.
 • Na vrácení vstupného má zákazník nárok jedině v případě, že pořadatel akci zruší. Nárok na vrácení vstupného je třeba uplatnit v místě nákupu vstupenky do jednoho měsíce od data akce. Poštovné a balné se nevrací.
 • Pokud je koncert zahájen a bude po 15 minutách předčasně ukončen z důvodů nepřízně počasí či důvodů vis maior, ztrácí majitel vstupenky nárok na vrácení vstupného.
 • V případě nepřízně počasí si pořadatel vyhrazuje právo posunout začátek představení až o 120 minut.
 • Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu a místo a je platná pouze s kontrolním ústřižkem.
 • Vstupenka opravňuje k jednomu vstupu na akci, po opuštění místa konání pozbývá platnosti.
 • Prosím, zkontrolujte si údaje na Vaší vstupence, na pozdější reklamace nebude brán ohled.
 • Padělání vstupenek je trestné.

 

Slevy

 • Držitelé průkazů ZTP – sleva 30 % po předložení příslušného dokladu.
 • Držitelé průkazů ZTP/P – sleva 30 % po předložení příslušného dokladu a doprovod zdarma.
 • Dětské vstupné – děti do 6 let vstup zdarma (bez nároku na místo), děti od 6 do 15 let mají slevu 50 % na veškerá představení.
 • Jednotlivé slevy nelze sčítat.

 

Přístup na akce festivalu

 • Návštěvník koncertu musí respektovat pokyny pořadatelů.
 • V průběhu koncertů je zakázáno fotografování s bleskem a pořizování audiozáznamů vystupujících umělců.
 • Do hlediště je zakázáno vodit nebo vnášet domácí zvířata.
 • Na koncert festivalu nebude vpuštěn návštěvník, který je nevhodně oblečen a ten, který je zjevně pod vlivem alkoholických nebo psychotropních látek.
 • V průběhu koncertu je zakázáno používání mobilních telefonů a kouření.
 • Návštěvník festivalu je povinen zaujmout své místo v hledišti 10 minut před začátkem koncertu, není-li na vstupence uvedeno jinak. Po zahájení koncertu nebude přístup do hlediště povolen až do oficiální přestávky.
 • Je-li návštěvníkem koncertu dítě, které narušuje průběh akce, je zákonný zástupce nebo doprovod dítěte povinen po upozornění zástupcem pořadatele okamžitě opustit místo konání koncertu.
 • Koncerty konané ve venkovním přírodním prostředí mohou být ovlivněné počasím. Doporučujeme proto návštěvníkům vzít tyto vlivy v úvahu při volbě oblečení.
 • Na koncerty, které se konají v interiérech zámku, je zakázán vstup v obuvi s jehlovými podpatky.
 • Na koncerty v Kostele Božího Těla a Panny Marie Bolestné je zakázán vstup s odhalenými rameny.
 • Návštěvníkům koncertů je zakázáno přemísťovat židle v hledišti, odnášet deky a pláštěnky. Návštěvník je povinen akceptovat rezervace učiněné pořadatelem.
 • Platí zákaz vnášení a používání zbraní (vč. nožů a nůžek), nebezpečných či obranných prostředků, skleněných nádob, hořlavin, drog a omamných látek, injekčních stříkaček, předmětů ohrožujících bezpečnost, pyrotechnických předmětů, otevřeného ohně, laserových ukazovátek… atp.
 • Platí zákaz rozdělávání ohně, nakládání s pyrotechnikou, včetně vypouštění tzv. „balónků štěstí“.
 • Při vstupu do areálu je návštěvník povinen podrobit se bezpečnostní kontrole na vyžádání pracovníků bezpečnostní agentury či pořadatelské služby. V případě odmítnutí kontroly nebude návštěvník do prostor akce vpuštěn.
 • Pracovníci pořadatelské služby a bezpečnostní agentury jsou k dispozici k ochraně návštěvníků a zajištění bezpečnosti v místě konání koncertu či festivalové akce.
 • Kompetence a povinnosti pracovníků pořadatelské služby a bezpečnostní agentury: kontrola vstupenek při vstupu do místa konání koncertu či festivalové akce a kdykoli v jejich průběhu vč. namátkových kontrol; osobní prohlídka při vstupu do areálu (zákaz vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů); vyvedení osoby z místa konání koncertu či festivalové akce (osoba bez platné vstupenky, agresivní osoby, osoby ohrožující bezpečnost, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smluvní podmínky o prodeji, dealeři jakýchkoliv omamných látek); zamezení návštěvníkům vstupu do prostor se zákazem vstupu pro veřejnost, ostraha majetku pořadatele.
 • Zakoupením vstupenky návštěvník potvrzuje souhlas s výše uvedenými pořadatelskými podmínkami.

 

Všeobecná ustanovení

 • Festivalové koncerty mohou být snímány médii a je z nich pořizovaná fotodokumentace. Návštěvníci koncertů svým vstupem do koncertních prostor vyjadřují souhlas s pořízením a použitím fotografií či audiovizuálního záznamu, na kterých mohou být tyto osoby či jejich projevy osobní povahy zachyceny.
 • Pořadatel festivalu si vyhrazuje právo změnit obsazení koncertu nebo místo jeho konání.
 • U exteriérových koncertů, v případě nepříznivého počasí, pořadatel nenabízí náhradní místo konání těchto produkcí.

 

Vážení návštěvníci,

věříme, že tyto pořadatelské podmínky přijmete s pochopením a jejich respektováním napomůžete nerušenému průběhu festivalových představení. Děkujeme vám.

 

E-SHOP

Chcete věnovat netradiční dárek v podobě dárkového poukazu na náš festival? Pak navštivte náš e-shop, na který se dostanete z našich webových stránek www.festivalkrumlov.cz.

Můžete si zakoupit dárkové poukazy v hodnotě 300 Kč, 500 Kč a 1000 Kč.

Zůstaňte s námi

Sledujte aktuální dění Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově