Florea Theatrum – Terpsichore a Händel

Místo koncertu: místo konání v jednání
http://festivalkrumlov.cz/wp-content/uploads/2018/02/10_Hartig-Ensemble_Terpsicore_foto_JanKopal-1.jpg

31/07 2018 Úterý 21:00

1/8 2018 Středa 21:00

2/8 2018 Středa 21:00

Místo konání koncertu v jednání

FLOREA THEATRUM – unikátní mobilní divadlo využívající principů barokní divadelní architektury

Osoby a obsazení:

Erató, múza milostných písní: Irena Troupová /soprán/

Apollón: Dagmar Šašková /Lucie Rozsnyó /soprán/

Terpsichora, múza tance: Blanka Ferjentsik Wernerová

Musica Florea (ČR)
Marek Štryncl (ČR) – umělecký vedoucí
Hartig Ensemble – Tance a balety tří století (ČR) – taneční složka
Helena Kazárová (ČR) – choreografie a režie


Program

TERPSICHORE A HÄNDEL

G. F. Händel žil a tvořil v době, byla nazývána „stoletím tance“ –  snad nikdy před tím ani  potom netvořila instrumentální hudba s tancem tak úzké spojení jako právě v 18. století. Tehdy byly hudební skladby vytvářeny podle rytmických vzorců zejména francouzských tanců, které se tančily jak na plesích, tak i v divadle. Manifestem různorodosti těchto forem se stala v roce 1715 premiérovaná Rebelova skladba Les caractères de la danse – na skromné hudební ploše devíti minut je tu představeno jedenáct oblíbených barokních tanců z plesového i divadelního repertoáru, každý je vycizelovanou miniaturou. Taneční mistři 18. století vytvářeli často nové plesové tance také na oblíbené operní melodie, které zazněly předtím v divadle, a jednodušší divadelní tance se stávaly módními jako předtančení na plesích. Tak se v celé Evropě se vytvořila kosmopolitní taneční kultura vysoké úrovně, k čemuž přispěl i tiskem šířený grafický zápis choreografií – tzv. Beauchamp-Feuilletova notace. V našem představení bychom vám chtěli přiblížit – shodně s Händelovou ideou  – tento stále svěží a fascinující svět krásných melodií a bohatých rytmů v rámci pastorálních výjevů, kterým kraluje múza tance Terpsichora (tehdy personifikovaná  tanečnicí Marií Sallé), múza milostných písní Erató (původně ji zpívala Anna Maria Strada) a v druhé polovině večera přijde vše prověřit i sám Apollón (při premiéře roku 1734 ho ztělesnil slavný Giovanni Carestini). Přejeme vám krásný výlet do barokní Arkádie!

Helena Kazárová


O umělcích

Soubor Musica Florea vznikl roku 1992 jako jeden z prvních výrazných počinů na poli stylově poučené interpretace v České Republice. Založil ho violoncellista a dirigent Marek Štryncl. Hra na originální nástroje nebo jejich kopie podložená studiem dobových pramenů a estetiky, vlastní badatelská činnost a kreativní oživování zapomenutých interpretačních stylů i prostředků se staly nezbytnými charakteristickými rysy ansámblu. Repertoár souboru zahrnuje instrumentální komorní hudbu, světské i duchovní vokálně-instrumentální skladby, orchestrální koncerty i monumentální díla symfonická, operní a oratorní od počátků baroka až po 20. století. Musica Florea hostuje na významných světových festivalech a spolupracuje s význačnými sólisty i ansámbly (např. Magdaléna Kožená, Phillipe Jaroussky, Nancy Argenta, Veronique Gens, Paul Badura – Skoda, Susanne Rydén, Orlando Consort, Les Pages et les Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles, Le Poeme Harmonique, Boni Pueri). Obdržela řadu prestižních ocenění (např. nejvyšší ohodnocení francouzského časopisu Diapason za CD s dílem J. D. Zelenky Missa Sanctissimae Trinitatis, Studio Matouš, 1994; cenu Zlatá Harmonie 1997 za nejlepší domácí nahrávku roku – Bachovy árie s M. Koženou, Polygram, 1997; ocenění Cannes Classical Award  na veletrhu MIDEM 2003 za nahrávku alegorické hry Sub olea pacis et palma virtutis – Melodrama de Sancto Wenceslao – J. D. Zelenky, Supraphon, 2001; cena za nejlepší interpretaci děl J. S. Bacha na festivalu v chorvatském Varaždinu v r. 2009). Od roku 2002 soubor pořádá s podporou Ministerstva kultury ČR a hlavního města Prahy vlastní koncertní řady, ve kterých klade důraz na prezentaci nově objevených i známých skladeb, které si zasluhují návrat k interpretační původnosti.


www.musicaflorea.cz

Hartig Ensemble (Tance a balety tří století) se pod uměleckým vedením prof. Heleny Kazárové, Ph.D. věnuje již řadu let interpretaci tanců různých historických epoch od pozdní renesance po raný romantismus a předvádí je na různých typech kulturních akcí doma i v zahraničí. Repertoár souboru tvoří jak tance plesové, tak i virtuosní tance divadelní od konce 16. do počátku 19. století. Jako jediný v Čechách začal soubor na počátku své činnosti studovat též tance doby baroka podle autentických pramenů, tj. grafických zápisů v tzv. Beauchamp-Feuilletově notaci, a jako jediný dosáhl v tomto oboru mezinárodní profesionální úrovně. Soubor je pravidelným hostem na experimentálních představeních v unikátním zámeckém barokním divadle v Českém Krumlově a v dalších historických prostorách a vystupuje s předními hudebními orchestry (Musica Florea, Capella regia, Ensemble Inégal, Collegium Marianum, Collegium 1704, Hipocondria Ensemble, Hofmusici aj.) a dirigenty, v případě komorních programů i se sólisty. Od založení v roce 1997 se tanečníci souboru zúčastnili kromě svých vlastních koncertních programů také řady prestižních divadelních projektů (např. Castor et Pollux J. Ph. Rameaua ve Stavovském divadle v Praze, Sub olea pacis et palma virtutis J. D. Zelenky ve Vladislavském sále Pražského hradu, Giunone placata J. J. Fuxe v zámeckém barokním divadle v Českém Krumlově aj.) a soubor vystoupil na festivalech doma i v zahraničí (Mezinárodní festival Pražské jaro, Dvořákův festival, Theatrum Kuks, Europamusicale, Europa-Mitte ad.). V roce 2007 provedl s orchestrem Musica Florea v novodobé světové premiéře rokokový balet Josepha Starzera La guirlande enchantée. Jejich nejnovějšími projekty jsou opera Armida G. Scarlattiho z roku 1766 (uvedená v novodobé světové premiéře v roce 2014 na Smetanově Litomyšli a v historických divadlech), program Apoteóza francouzské hudby a tance a tragický balet G. Angioliniho Didone abbadonata (2015). V roce 2016 spolu s orchestrem Musica Florea uskutečnil novodobou premiéru jediného baletu Ludwiga van Beethovena Prométheovi lidé aneb Moc hudby a tance.


www.hartigensemble.cz

Zůstaňte s námi

Sledujte aktuální dění Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově