Hradišťan & Jiří Pavlica

Místo koncertu: Pivovarská zahrada
http://festivalkrumlov.cz/wp-content/uploads/2017/11/2.8.-1.jpg

PARTNER KONCERTU

02/08 2018 Čtvrtek 19:00

Pivovarská zahrada

Hradišťan & Jiří Pavlica (ČR)

Alice Holubová /zpěv/, David Burda /klarinet, flétny, zpěv/, Milan Malina /cimbál, zpěv/, Roman Gill /kvinton, zpěv/, Milan Gablas /kontrabas, zpěv/, Josef Fojta /klávesy, perkuse, zpěv/,

Jiří Pavlica – umělecký vedoucí, housle, zpěv


Koupit vstupenky

Program

Hudební dialogy. O lásce, čase a naději
Symboly lásky a naděje provázejí člověka od nepaměti a neodmyslitelně patří k plnosti jeho bytí probíhajícího ve vymezeném čase. V předkládaném programu „Hudebních dialogů“ jsou rozhovory vedeny časem i prostorem, kde v centru pomyslného kříže, který v jedné rovině prochází stoletími a v druhé základními tématy lidského života, se ocitá člověk. V tomto kontextu koncert připomene i vybrané konkrétní události a osobnosti, jejichž kulturní stopa ovlivnila život mnoha generací až dodnes – odchod sv. Cyrila a Metoděje do Říma v r. 868, úmrtí významného sběratele lidových písní Františka Sušila roku 1868 nebo hudebního skladatele L. Janáčka v roce 1928. Jedinečnost každého člověka je nezměřitelná, jeho touhy a naděje jsou vyjadřovány v prostých slovech, ale i v hlubokých filozofických myšlenkách. Mluvíme-li o nich a nasloucháme-li jim, odkrýváme podstatu člověka a jeho lidství, v lásce, čase i naději…
Jiří Pavlica


O umělcích

Hradišťan je ojedinělé hudební seskupení s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož silným inspiračním zdrojem byla zejména v počátcích jeho existence  lidová tradice. Dnes je Hradišťan (v širší podobě i s tanečním souborem) profesionálním tělesem, které programově pracuje zejména s odkazem lidové tradice a jejím filozofickým přesahem. Překračuje hranice hudebních žánrů a spolupracuje s osobnostmi různých kultur celého světa. Je častým hostem domácích i zahraničních festivalů tradiční, alternativní, ale i vážné hudby. Hradišťan spolupracuje s rozhlasem, televizí a filmem, koncertoval na 4 kontinentech, natočil více než 30 stěžejních zvukových nosičů a na mnoha dalších spolupracoval. Mezi kmenové sólisty patří Alice Holubová, Jiří Pavlica a David Burda. Způsob práce, dramaturgie a umělecká úroveň řadí Hradišťan k originálním a nezaměnitelným tělesům české i mezinárodní hudební scény. Od roku 1978 je uměleckým vedoucím Hradišťanu tvůrčí osobnost – houslista a hudební skladatel Jiří Pavlica, pod jehož vedením se dramaturgie začala transformovat do širších souvislostí historických, geografických, ale i společenských. Vzrůstaly také interpretační nároky na členy souboru. Postupně se začala významně prosazovat autorská tvorba Jiřího Pavlici, která zcela převládá v posledních projektech.


www.hradistan.cz

Zůstaňte s námi

Sledujte aktuální dění Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově