Tanja Becker-Bender /housle/, Filharmonie Hradec Králové, Manuel Hernández-Silva /dirigent/

Místo koncertu: Zámecká jízdárna
http://festivalkrumlov.cz/wp-content/uploads/2017/11/10.8..jpg

PARTNER KONCERTU

10/08 2018 Pátek 19:30

Zámecká jízdárna

Pocta Emilu Friedmann Kossuthovi  /110. výročí narození/
Tanja Becker-Bender (Německo) – housle             
Filharmonie Hradec Králové (ČR)
Manuel Hernández-Silva (Venezuela/Španělsko) – dirigent


Koupit vstupenky

Program

Edward Elgar (1857–1934): Salut d´amour Op. 12
Petr Iljič Čajkovskij (1840–1893): Koncert pro housle a orchestr D dur, op. 35 
Allegro moderato
Canzonetta. Andante
Finale. Allegro vivacissimo

interval

Johannes Brahms (1833–1897): Symfonie č. 4 e moll op. 98 
Allegro non troppo
Andante moderato
Allegro giocoso
Allegro energico e passionato

V roce 2018 uplyne sto deset let od narození profesora Emila Friedmana Kossutha (1908-2002). Po roce 1945 se usadil ve Venezuele, kde byl jmenován ředitelem Hudební akademie venezuelského státu Maracaibo. Roku 1949 založil školu (Colegio) a Hudební akademii Emila Friedmana. Kromě všeobecného vzdělání předepsaného vládou poskytovaly tyto instituty venezuelské mládeži také vzdělání kulturní, zejména v hudbě, výtvarném umění, informatice a ve sportu. Friedmann se plně integroval do hudebního života Venezuely, za což byl roku 1968 vyznamenán Řádem Francisca Mirandy 3. třídy a roku 1984 obdržel medaile od Svazu učitelů státu Miranda a od vzdělávacího centra Caracasu. Ve venezuelském hlavním městě žil takřka 53 let a jako výborný houslista a hudební pedagog se stal významnou a respektovanou osobností. Jeho život byl pestrý a svým způsobem i dobrodružný. Narodil se v pražské židovské rodině, absolvoval hudební konservatoř a již ve svých sedmnácti letech koncertoval jako vynikající houslista nejen v Evropě a v Turecku, Palestině, Egyptě, ale i Hongkongu a v Austrálii. V roce 1933 získal doktorát z řečtiny a latiny v klasické filologii na univerzitě v Cambridge. Před nacistickou okupací Československa odjel do Anglie a za války se přihlásil do československé brigády při britské armádě, zúčastnil se bojů proti generálu Rommelovi v Tobruku a v Bengazi v severní Africe. Byl zraněn a odsunut do Anglie. Po válce se vrátil do Prahy a s koncertní činností započal v Jižní Americe. V padesátých letech byl pozván do Venezuely, kde se věnoval především pedagogické činnosti. Posluchárnami jeho školy prošel velký počet hudebníků, kteří působí ve venezuelských orchestrech, ale vynikli jako sólisté i na mezinárodní hudební scéně. Colegio de Emil Friedman má dnes prestižní místo ve vzdělávacím systému Venezuely. Friedmanovo úsilí na přípravě nových generací v oblasti hudebního umění bylo již mnohokrát oceněno, jeho heslo „Není kultury bez kultury hudební“ je dnes ve Venezuele i ve světě všeobecně známé a uznávané. Emil Friedman se stal nositelem mnoha vyznamenání a řádů, včetně prémie „Gratias Agit“ udělené v roce 1997 vládou České republiky za šíření dobrého jména České republiky ve světě. Obdržel řadu čestných doktorátů prestižních světových univerzit.


O umělcích

Tanja Becker-Bender již na počátku své kariéry obdržela ceny na mnoha mezinárodních soutěžích v, kde vystoupila s renomovanými orchestry včetně Tokijské filharmonie, Jerusalémského či Houstonského filharmonického orchestru, Orchestre de la Suisse Romande, Radio Symphony Orchestra Stuttgart SWR nebo Konzerthaus Orchestra v Berlíně. Pravidelně hostuje na mezinárodních hudebních festivalech. Jejímu poslednímu CD vydanému společností Hyperion Records, které zahrnuje Paganiniho 24 capriccí, Schulhofovo dílo pro housle a klavír, Regerův houslový koncert a Respighiho dílo pro housle a klavír, se dostalo v mezinárodním kontextu četných ocenění (Editor’s Choice, Gramophone and Classic FM, Disc of the Month, BBC Music Magazine, „Outstanding Award”, International Record Review, „Star of the Month”, Fonoforum). Významnou část jejích aktivit představuje spolupráce se současnými skladateli, mezi nimiž nechybí Peter Ruzicka, Cristóbal Halffter, Peteris Vasks a Michael Gielen. Tanja Becker-Bender dále uvedla premiéry děl Alexandera Goehra, Rolfa Hempela a Benedicta Masona. V průběhu letošní sezóny bude vydáno CD se sonátami Paula Hindemitha provedenými společně s pianistou Péterem Nagym a nahrávkami koncertů z pera Strausse, Busoniho a Ligetiho. Tanja Becker-Bender studovala pod vedením předních světových hudebníků působících v kvartetech včetně Wilhelma Melchera (Melos Quartet) ve Stuttgartu, Güntera Pichlera (Alban Berg Quartet) ve Vídni a Roberta Manna (Juilliard String Quartet) v New Yorku. Významnou inspirací pro ni byli Eberhard Feltz a Ferenc Rados. Již v roce 2006 byla jmenována profesorkou na Vysoké škole hudby v Saarbrückenu a od roku 2009 působí jako profesorka na Vysoké škole hudby a divadla v Hamburku. 


www.tanja-becker-bender.de

Manuel Hernández-Silva je v současné době šéfdirigentem a uměleckým ředitelem Filharmonického orchestru města Malagy a hudebním ředitelem Andaluského mládežnického symfonického orchestru. Je zároveň jedním z dirigentů tohoto orchestru s velkým potenciálem díky svému významnému charismatu, širokému repertoáru a rozsáhlým a podrobným hudebním studiím během posledních dvaceti let včetně studií na Vídeňské konzervatoři, kde promoval s vyznamenáním pod vedením profesorů R. Schwarze a G. Marka. Ve stejném roce získal první cenu v soutěži Vídeňského komorního orchestru „Forum Junger Künstler“, když tento orchestr dirigoval ve vídeňském Konzerthausu a v Brucknerhausu v Linci. V letech 2005-2012 byl uměleckým ředitelem a šéfdirigentem Córdobského orchestru ve Španělsku a dovedl tento soubor na vrchol španělské hudební scény. Dále po dobu pěti let intenzivně spolupracoval s Orchestrem Simóna Bolívara z Caracasu. Jeho repertoár zahrnuje vídeňský klasicismus, období, na které se soustředí nejvíce, dále přirozeně zasahuje do německého a ruského romantismus a najdete v něm i španělskou či latinskoamerickou hudbu. Mezi orchestry, se kterými spolupracoval, patří Vídeňský symfonický orchestr, Izraelský symfonický orchestr, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Symfonický orchestr města Mulhouse, Soulský symfonický orchestr, Severočeská filharmonie Teplice, Moravská filharmonie Olomouc, Arménská filharmonie, Mexický národní symfonický orchestr, Portorický symfonický orchestr, Chilský národní orchestr, Venezuelský symfonický orchestr, Symfonický orchestr města Caracas, Orchestr Simóna Bolívara, Wuppertalský symfonický orchestr, Janáčkova filharmonie Ostrava a přední španělské orchestry. Maestro Hernández-Silva získal docenturu, vyučuje v mezinárodních kurzech zaměřených na interpretaci a dirigentství a vystupuje na řadě konferencí. Díky výše uvedeným aktivitám si získal uznání v řadách hudebníků, s kterými spolupracoval, i ze strany veřejnosti a odborné kritiky.  


www.manuelhernandezsilva.com

Filharmonie Hradec Králové byla založena v roce 1978 pod názvem Operní orchestr města Hradec Králové, o rok později bylo těleso přejmenováno na Symfonický orchestr Hradec Králové, v roce 1987 na Státní symfonický orchestr Hradec Králové. Od vzniku České republiky (1. 1. 1993) nese orchestr název Filharmonie Hradec Králové, vyjadřující historickou kontinuitu sahající přes Filharmonii Sokola v Hradci Králové až k Filharmonické jednotě činné ve městě od roku 1887. Významné období uměleckého rozkvětu tělesa je spojeno se jménem prof. Františka Vajnara. Od sezony 2012-–2013 je šéfdirigentem FHK Andreas Sebastian Weiser, hlavním dirigentem Ondřej Kukal. FHK účinkovala v Belgii, Francii, Itálii, Německu, Nizozemí, Polsku, Rakousku, Španělsku a Švýcarsku. Dosaženou interpretační kvalitu orchestru dokumentují CD nahrávky pro tuzemské i zahraniční společnosti nebo Český rozhlas. Od roku 2005 je Filharmonie Hradec Králové pořadatelkou festivalu Hudební fórum Hradec Králové.


www.fhk.cz

Zůstaňte s námi

Sledujte aktuální dění Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově