Bohuslav Matoušek a jeho hosté Hiroko Takahashi a Patrik Sedlář /housle/, Ensemble 18+

Gratulační večer k 70. narozeninám B. Matouška
http://festivalkrumlov.cz/wp-content/uploads/2018/11/FK_WEB_Umelci_445x240_17_edit.jpg

Úterý 6/8 2019, 19:30

Maškarní sál

Bohuslav Matoušek a jeho hosté Hiroko Takahashi a Patrik Sedlář /housle/

Ensemble 18+

Gratulační večer k 70. narozeninám B. Matouška


Koupit vstupenky

Program

Georg Friedrich Händel: Sinfonia z oratoria Mesiáš, HWV 56, I. Grave, II. Allegro moderato

Antonio Vivaldi: Koncert pro housle a orchestr D-dur op. 3, č. 9, R. 230, I. Allegro, II. Larghetto, III. Allegro

Tomaso Albinoni: Sonata I. à cinque in G op. 2, č. 1, I. Grave e adagio, II. Allegro, III. Adagio, IV. Allegro

Joseph Haydn: Koncert pro housle a orch. č. 1 C-dur, Hob.VIIa:1, I. Allegro moderato, II. Adagio, III. Finale. Presto

 

přestávka

 

Antonio Vivaldi: Koncert pro dvoje housle a-moll op. 3 č. 8, RV 522, I. Allegro, II. Larghetto e Spiritoso, III. Allegro

Wilhelm Friedemann Bach: Adagio e Fuga, F. 65

Johann Sebastian Bach: Koncert D dur pro troje housle, smyčce a basso continuo BWV 1064R, I. Allegro, II. Adagio, III. Allegro


O umělcích


Bohuslav Matoušek je významným představitelem současného českého houslového umění, který na sebe upozornil již v dětství četnými vítězstvími v mnoha národních soutěžích. V letech 1967-1972 studoval na pražské Akademii múzických umění ve třídách J. Pekelského a V. Snítila a ve Švýcarsku u W. Schneiderhana a N. Milsteina. V roce 1977-1980 byl pozván jako sólista a koncertní mistr do Japonska k tokijskému Yomiuri Nippon Symphony Orchestra, kde pod taktovkou významných světových dirigentů (Celibidache, Masur, Mehta, Bernstein a další) provedl řadu houslových koncertů. Po návratu z Japonska začal v roce 1980 vedle sólistické činnosti působit také jako primárius Stamicova kvarteta. Od roku 1995, po odchodu ze Stamicova kvarteta, se Bohuslav Matoušek věnuje především sólistické koncertní činnosti, jeho rozsáhlý repertoár zahrnuje skladby od raného baroka až po díla současných skladatelů. V komorní hře nadále působí hlavně se svým stálým partnerem, pianistou Petrem Adamcem. Jeho dalším významným působením v tomto směru je i umělecké vedení Okteta českých filharmoniků. Je držitelem prestižní světové ceny „Cannes Classical Awards“ 2001 za soubornou nahrávku díla B. Martinů pro housle a klavír. Jako jeden z mála umělců je také držitelem stříbrné medaile Nadace Bohuslava Martinů za mimořádné zásluhy o dílo tohoto skladatele. Jeho nahrávka souborného díla B. Martinů pro koncertantní housle (violu) s Českou filharmonií a světově uznávaným dirigentem Christopherem Hogwoodem (4 CD) vyšla u významné světové firmy Hyperion v Londýně a získala mnohá zahraniční i domácí ocenění. Působí také jako pedagog na pražské HAMU.


www.bohuslavmatousek.cz

Hiroko Takahashi pochází z Japonska. Hru na housle studovala pod vedením profesorů Ryosaku Kuboty, Koichira Harady, Jiřího Tomáška a Bohuslava Matouška. Absolvovala sólový diplomový kurs univerzity Toho Gakuen v Tokiu, ve studiích pokračovala na pražské HAMU. Během studií získala několik prestižních ocenění (mj. hudební cena IMA na hudební akademii ve městě Išikawa v Japonsku, 3. cena na mezinárodní houslové soutěž Henryka Wieniawského v polské Poznani, 1. cena na Janáčkově houslové soutěži, zvláštní cena na mezinárodním letním kurzu akademie Praha-Vídeň-Budapešť v rakouském Semmeringu ad.). V letech 2014–2016 byla členkou orchestru Národního divadla v Praze, od roku 2015 je zástupcem koncertního mistra ve Symfonickém orchestru hl. m. Prahy FOK.


Patrik Sedlář studoval letech 2009–2015 na Konzervatoři P. J. Vejvanovského u prof. Jaroslava Krátkého. Pravidelně se zúčastňuje soutěží, kde již získal svá první ocenění – v roce 2011 čestné uznání na mezinárodní soutěži Josefa Muziky v Nové Pace a o rok později 3. cenu tamtéž. Zúčastnil se i soutěže konzervatoří (2011 a 2014 – 3. cena) a festivalu Junger Künstler v Bayreuthu. Dále je také od roku 2011 pravidelným účastníkem mistrovských kurzů ve Zlaté Koruně u prof. Bohuslava Matouška, u něhož nyní studuje na AMU v Praze. V letech 2013 a 2015 se stal držitelem stipendia Nadace Český hudební fond pro podporu české moderní hudby. V září 2015 vystoupil na festivalu Kroměřížské hudební léto, kde za doprovodu Moravské filharmonie Olomouc provedl Brahmsův houslový koncert. Roku 2017 absolvoval mistrovské kurzy v rakouském Semmeringu u profesorů Vilmose Szabadiho a Shmuela Ashkenaziho.


Komorní klasicistní orchestr Ensemble 18+ se specializuje na poučenou, avšak neortodoxní interpretaci hudby nejen 18. století, jak vyplývá z jeho názvu. V uplynulých sezónách soubor zrealizoval několik vlastních koncertních řad zaměřených žánrově na hudbu přelomu pozdního baroka a klasicismu až po raně romantické autory, ale v jeho portfoliu nechybí ani hudba mladších období. Ensemble 18+ vznikl v roce 2009 z okruhu mladých hudebníků se zájmem o provozování hudby starších období. Hlavní myšlenkou je aplikovat principy poučené interpretace staré hudby při hře na moderní nástroje s využitím dobových smyčců. Vzniká tak originální styl: autentická barokní a klasicistní artikulace s výsledným efektem plného zvuku klasicistního orchestru při malém obsazení. Stálý základ orchestru tvoří deset smyčcových nástrojů s cembalem, dle potřeby doplněných dechovými nástroji. Orchestr pracuje v ustáleném složení v čele s koncertní mistryní Magdalenou Malou. Obsazení odpovídá orchestru Jiřího Antonína Bendy na dvoře  vévody Friedricha v německé Gotě v roce 1772. Tato kombinace opět reflektuje název i repertoár orchestru – převážně méně hraná hudba z období mezi lety 1750–1800, většinou české provenience a často v novodobých premiérách. Jakkoliv se orchestr specializuje především na hudbu starších období, zajímavé prostory či zadání pořadatelů jsou inspirující k vytváření nadčasových dramaturgií, která propojují časy minulé s moderním světem.


www.ensemble18.comZůstaňte s námi

Sledujte aktuální dění Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově