Florea Theatrum – Georg Friedrich Händel: Terpsichora /opera/

Místo koncertu: místo konání v jednání
http://festivalkrumlov.cz/wp-content/uploads/2017/11/31.7.-1.8.-a-2.8.-1.jpg

31/07 2018 Úterý 21:00

1/8 2018 Středa 21:00

2/8 2018 Středa 21:00

Místo konání koncertu v jednání

FLOREA THEATRUM – unikátní mobilní divadlo využívající principů barokní divadelní architektury

Georg Friedrich Händel: Terpsichora /opera/, libreto: Giacomo Rossi

Osoby a obsazení:

Erató, Múza předsedající hudbě: Irena Troupová /soprán/

Apollón: Dagmar Šašková /Lucie Rozsnyó /soprán/

Terpsichora, Múza předsedající tanci: Blanka Ferjentsik Wernerová

Musica Florea (ČR)
Marek Štryncl (ČR) – umělecký vedoucí
Hartig Ensemble – Tance a balety tří století (ČR) – taneční složka
Helena Kazárová (ČR) – choreografie a režie


Program

Terpsichora je sugestivní dílo, nazvané podle múzy tance, které Händel (1685-1759) složil v roce 1734 ve formě prologu pro znovuuvedení opery Il pastor fido, poprvé představené v Londýně v roce 1712.  Jedná se o představení, ve kterém děj nemá žádný vztah k opeře, do které je začleněn, a možná výraz opera-balet je vhodnější pro definici typu tohoto prologu; vskutku se zde nachází zhruba stejný počet zpívaných pasáží pro dva zpěváky, dva sbory, jakož i skutečných baletních výstupů v dokonalém francouzském stylu, které poskytují slavné francouzské tanečnici Marii Salléové (1707-1756) možnost ukázat svůj talent před londýnským publikem. Tato skladba je v händelovské produkci jedinečná a odráží vliv, který na skladatele měla cesta do Itálie v roce 1729, kdy přes neapolskou operu přišel do kontaktu se stylem francouzské opery-baletu. Nepříliš dramatický a spíše alegorický obsah díla je vyvážen silou Händelovy hudby. Její jiskřivost a čistota a hlavně plastická výrazová pružnost se spojila s choreografickými ideály Salléové, aby vytvořily nádherný, kompaktní celek. Pro tyto kvality propojení krásy zpěvu, instrumentální hudby a plastického tanečního vyjádření je toto dílo hodno inscenování, přičemž unikátní prostory zámeckých divadel jsou pro to ideální.


O umělcích

Soubor Musica Florea vznikl roku 1992 jako jeden z prvních výrazných počinů na poli stylově poučené interpretace v České Republice. Založil ho violoncellista a dirigent Marek Štryncl. Hra na originální nástroje nebo jejich kopie podložená studiem dobových pramenů a estetiky, vlastní badatelská činnost a kreativní oživování zapomenutých interpretačních stylů i prostředků se staly nezbytnými charakteristickými rysy ansámblu. Repertoár souboru zahrnuje instrumentální komorní hudbu, světské i duchovní vokálně-instrumentální skladby, orchestrální koncerty i monumentální díla symfonická, operní a oratorní od počátků baroka až po 20. století. Musica Florea hostuje na významných světových festivalech a spolupracuje s význačnými sólisty i ansámbly (např. Magdaléna Kožená, Phillipe Jaroussky, Nancy Argenta, Veronique Gens, Paul Badura – Skoda, Susanne Rydén, Orlando Consort, Les Pages et les Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles, Le Poeme Harmonique, Boni Pueri). Obdržela řadu prestižních ocenění (např. nejvyšší ohodnocení francouzského časopisu Diapason za CD s dílem J. D. Zelenky Missa Sanctissimae Trinitatis, Studio Matouš, 1994; cenu Zlatá Harmonie 1997 za nejlepší domácí nahrávku roku – Bachovy árie s M. Koženou, Polygram, 1997; ocenění Cannes Classical Award  na veletrhu MIDEM 2003 za nahrávku alegorické hry Sub olea pacis et palma virtutis – Melodrama de Sancto Wenceslao – J. D. Zelenky, Supraphon, 2001; cena za nejlepší interpretaci děl J. S. Bacha na festivalu v chorvatském Varaždinu v r. 2009). Od roku 2002 soubor pořádá s podporou Ministerstva kultury ČR a hlavního města Prahy vlastní koncertní řady, ve kterých klade důraz na prezentaci nově objevených i známých skladeb, které si zasluhují návrat k interpretační původnosti.


www.musicaflorea.cz

Hartig Ensemble (Tance a balety tří století) se pod uměleckým vedením prof. Heleny Kazárové, Ph.D. věnuje již řadu let interpretaci tanců různých historických epoch od pozdní renesance po raný romantismus a předvádí je na různých typech kulturních akcí doma i v zahraničí. Repertoár souboru tvoří jak tance plesové, tak i virtuosní tance divadelní od konce 16. do počátku 19. století. Jako jediný v Čechách začal soubor na počátku své činnosti studovat též tance doby baroka podle autentických pramenů, tj. grafických zápisů v tzv. Beauchamp-Feuilletově notaci, a jako jediný dosáhl v tomto oboru mezinárodní profesionální úrovně. Soubor je pravidelným hostem na experimentálních představeních v unikátním zámeckém barokním divadle v Českém Krumlově a v dalších historických prostorách a vystupuje s předními hudebními orchestry (Musica Florea, Capella regia, Ensemble Inégal, Collegium Marianum, Collegium 1704, Hipocondria Ensemble, Hofmusici aj.) a dirigenty, v případě komorních programů i se sólisty. Od založení v roce 1997 se tanečníci souboru zúčastnili kromě svých vlastních koncertních programů také řady prestižních divadelních projektů (např. Castor et Pollux J. Ph. Rameaua ve Stavovském divadle v Praze, Sub olea pacis et palma virtutis J. D. Zelenky ve Vladislavském sále Pražského hradu, Giunone placata J. J. Fuxe v zámeckém barokním divadle v Českém Krumlově aj.) a soubor vystoupil na festivalech doma i v zahraničí (Mezinárodní festival Pražské jaro, Dvořákův festival, Theatrum Kuks, Europamusicale, Europa-Mitte ad.). V roce 2007 provedl s orchestrem Musica Florea v novodobé světové premiéře rokokový balet Josepha Starzera La guirlande enchantée. Jejich nejnovějšími projekty jsou opera Armida G. Scarlattiho z roku 1766 (uvedená v novodobé světové premiéře v roce 2014 na Smetanově Litomyšli a v historických divadlech), program Apoteóza francouzské hudby a tance a tragický balet G. Angioliniho Didone abbadonata (2015). V roce 2016 spolu s orchestrem Musica Florea uskutečnil novodobou premiéru jediného baletu Ludwiga van Beethovena Prométheovi lidé aneb Moc hudby a tance.


www.hartigensemble.cz

Zůstaňte s námi

Sledujte aktuální dění Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově