Venuše a živly: Hudba a tanec doby Krále Slunce

Zahajovací galavečer s barokní iluminací Zámecké zahrady

https://festivalkrumlov.cz/wp-content/uploads/2018/11/FK_WEB_Umelci_445x240_edit.jpg

Pátek 19/07 2019, 21:00

Barokní fontána v Zámecké zahradě

 

Venuše a živly: Hudba a tanec doby Krále Slunce

Zahajovací galavečer s barokní iluminací Zámecké zahrady 

Vstupné včetně rautu

 


Koupit vstupenky

Program

Choreografie, režie, scénář: prof. Helena Kazárová, Ph.D.
Výprava: Roman Šolc
Scéna: Ing. arch. Václav Krajc
Odborný poradce: PhDr. Pavel Slavko

Režijní spolupráce: Leona Primová
Asistenti choreografie: Veronika Brzková, Miroslav Stehlík

Tančí: Hartig Ensemble a hosté
V roli Apollóna/Ohně: Francesco Scarpato (Itálie)

Program: J. F. Rebel (Les Éléments), J. B. Lully, M. Marais et al. (Divertissement royal), G. F. Händel (Water Music, Suite No. 2)

 

Výpravné představení s názvem „Venuše a živly: Hudba a tanec doby Krále Slunce“ přiblíží dobu konce 17. a začátku 18. století, dobu francouzského panovníka Ludvíka XIV., jenž miloval hudbu i tanec, realizoval mnohá hudebně taneční představení a sám v nich také účinkoval. Poprvé to bylo v roce 1651, když byl ještě chlapec a veřejně vystoupil v Baletu noci. Tehdy jej doprovázel Jean-Baptiste Lully, králův dvorní skladatel a kapelník, který později pro mladého Ludvíka složil další balety a stal se jeho důvěrníkem. Představení na barokní fontáně Zámecké zahrady bude doplněno hudbou dalších Lullyho současníků.

Zámecká zahrada s fontánou zobrazující antická božstva vody a úrody je jako stvořená pro oslavu genia loci českokrumlovského zámku a zároveň pro reminiscenci barokních slavností, jejichž středobodem býval tanec. Stalo se tak zejména díky Ludvíku XIV., který používal svou taneční roli Apollóna jako metaforu své slávy a moci. Všichni směřovali k jeho dvoru, výjimkou nebyl ani krumlovský vévoda Jan Kristián z Eggenbergu. Prostřednictvím hudby, tance, sofistikovaného umění iluminace a dalších efektů se přeneseme do jejich doby a zároveň oslavíme zemi, vzduch, vodu a také oheň, symbolizující žár slunce (Apollón) a lásky (Venuše).


Helena Kazárová, Ph.D. se specializuje na pohybovou kulturu minulých století jak prakticky, tak teoreticky. Na poli barokního tance studovala a spolupracovala s řadou mezinárodních odborníků a zvláště s Marcem Leclercqem. Věnuje se také dobovým interpretačním prostředkům (gesta a jevištní pohyb) v repertoáru 17. a 18. století, přičemž tyto znalosti využívá v inscenování děl barokního až preromantického hudebního divadla. S orchestrem Musica Florea spolupracuje již deset let a spolu s ním a dalšími realizovala velké množství divadelních projektů, operních i baletních titulů, které byly uvedeny na prestižních festivalech doma i v zahraničí: Armida (G. Scarlatti), Didone abbandonata (G. Angiolini), Terpsichore (G. F. Händel), La danza (Ch.W. Gluck), Costanza e fortezza (J. J. Fux), Die Geschöpfe des Prometheus (L. van Beethoven), Dioleclesian (H. Purcell), Der aus der Löwengrübe errettete Daniel (G. Ph. Telemann), Mozartiana ad. Je profesorkou na Akademii múzických umění v Praze. Od roku 1997 umělecky vede Hartig Ensemble – Tance a balety tří staletí, který založila. Je autorkou dvou knih o barokním tanci a baletu a mnoha odborných studií, jako badatelka je zvána na mezinárodní konference.


Hartig Ensemble je volné uskupení profesionálních tanečníků, kteří se pod uměleckým vedením prof. Heleny Kazárové, Ph.D. věnují již řadu let interpretaci tanců ze „tří století“, tj. od pozdní renesance po raný romantismus, včetně španělských tanců (typu „escuela bolera“). Soubor úzce spolupracuje s katedrou tance HAMU, která sídlí v Praze v barokním Hartigovském paláci na Malé Straně, zde také soubor zkouší. Soubor je komorní, často ale zve i hosty, významné osobnosti tanečního světa.Od založení v roce 1997 soubor navázal spolupráci s řadou hudebníků a souborů, kteří se věnují historicky poučené interpretaci a společně začali objevovat zapomenutý repertoár, který tvoří jak tance plesové (vhodné i jako předtančení), tak i virtuózní tance divadelní, taneční výstupy v operách 17.-18. století, samostatná baletní díla. Soubor od počátku své činnosti obnovuje tance podle dochovaných historických pramenů (např. barokní tance podle grafických zápisů v tzv. Beauchamp-Feuilletově notaci), tyto zrekonstruované  tance jsou základem komorních programů.


www.hartigensemble.cz

Zůstaňte s námi

Sledujte aktuální dění Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově